Gemaakt in 2016

Groep opdracht van school voor het bedrijf Sharecare/Simac.
Gewerkt aan de afbeeldingen en animaties.

https://zorgsite.nl/nl/huiskamers/

Gemaakt in Photoshop en After Effects